Ravintola, jonka ideologiassa korostuu suomalaisuus, kestävä kehitys, innovointi ja ekologisuus.